KOGENERACJA

W zakresie kogeneracji obecnie PRI SILESIA Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje z włoską firmą AB Impianti SRL, realizując inwestycje w sektorze energii odnawialnej między innymi pracujemy
nad wykorzystaniem metanu z odmetanowania kopalń, jako paliwa w układach kogeneracji. Obecnie realizujemy inwestycje 2 x 4 MWe na gaz z odmetanowania kopalń.

Paliwem może być gaz różnego pochodzenia, tj. biogaz, gaz ziemny, metan, gaz uzyskany z zgazowania różnych materiałów. Układy kogeneracyjne charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a także minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych 
SILESIA Sp. z o.o.

Call now:+ 48 (32) 72 62 875

e-mail: pri@prisilesia.eu

nr KRS 0000414716
NIP: 641-252-83-05
REGON:  24288026

adres:
41-700 Ruda Śląska
ul. Zabrzańska 38

biuro firmy:
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 271